xpp {

       /*

       A sample program written by Kimmie using shortx.

       */

       string sRet;

       int    i;

       for (i = 0; i < 10; i = i + 1) {

              /* invoke a Superx++ service method */

              sRet = sRet + xservice("text") Calculator.Mult(Parm1 = i, Parm2 = 20) + ", ";

       }

       sRet = Left(sRet, Len(sRet) - 2);

 

       sRet = sRet + "\r\n";

      

       for (i = 10; i > 0; i = i - 1) {

              /* invoke a Superx++ service method */

              sRet = sRet + xservice("text") Calculator.Mult(Parm1 = i, Parm2 = 20) + ", ";

       }

       sRet = Left(sRet, Len(sRet) - 2);

       xout(sRet);

      

       node   Mundu {

              <age/>

              <sex>Male</sex>

       };

      

       /* invoke a Superx++ service method and assign the result to the age object */

       $Mundu/age = xservice("text") Calculator.Mult(Parm1 = 5, Parm2 = 5);

       xout("\r\nMundu is " + $Mundu/age + " years old.");

}